UMLUML Foundation je školení pro zvýšení úrovně vašich znalostí a dovedností modelovacího jazyka UML (Unified Modeling Language). V kurzu si vysvětlíme význam a přínos modelování, probereme základní konstrukty jazyka UML a jednotlivé diagramy (tříd, balíků, objektů, aktivit, případů užití, sekvenční, stavový). 2denní UML Foundation vás připraví na mezinárodně uznávanou certifikační zkoušku OCUP2 (OMG Certified UML Professional 2) úrovně Foundation dle sylabu vydaného organizací Object Management Group.

UML Foundation: 29. - 30. srpna 2017

Obsah pokročilého 2denního kurzu UML Intermediate se zaměřuje na pokročilé diagramy tříd, pokročilé interakce, popis architektury systému, diagram kompozitní struktury, pokročilé stavové stroje a profily. Kurz pomůže účastníkům s přípravou na úroveň Intermediate certifikace OMG Certified UML Professional 2.

UML Intermediate: 2. - 3. října 2017

Certifikace OCUP2

Certifikační zkoušky OMG Certified UML Professional 2, které probíhají v angličtině, je možné skládat přímo ve Vzdělávacím centru HPE, akreditovaném středisku Pearson VUE. Zkouška OMG-OCUP2-FOUND100 trvá 150 minut (pro neanglicky mluvící země) a pro její úspěšné složení je nutno správně zodpovědět 60 otázek z 90. Certifikační test OMG-OCUP2-INT200 trvá 135 minut (pro neanglicky mluvící země) a pro jeho úspěšné zakončení je potřeba správně zodpovědět 51 otázek z 90.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.