Update PRINCE2 2017

Společnost Axelos, která vydává celosvětově oblíbenou metodiku řízení projektů PRINCE2, zveřejnila v tomto roce novou verzi PRINCE2 2017, která postupně nahradí předchozí verzi 2009. Nová důležitá aktualizace upevňuje bezkonkurenční pověst PRINCE2 v osvědčených postupech pro řízení projektů a jako vždy se zaměřuje na to, co dělá projekty úspěšné.

Verze 2017 nepřináší radikální změny, struktura 7 principů, 7 témat a 7 procesů zůstává zachována, zlepšuje se ovšem způsob výkladu. Aktualizovaná edice manuálu PRINCE2 "Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition" je k dispozici od května 2017. Zdůrazňuje škálovatelnost a flexibilitu metody a to, jak ji nejlépe přizpůsobit obtížnosti a specifickým požadavkům projektu.

Hlavní změny verze PRINCE2 2017

  • zdůraznění přizpůsobení PRINCE2 potřebám organizací a projektového prostředí
  • důraz na principy, které jsou základem pro PRINCE2
  • větší srozumitelnost souvislosti mezi tématy a principy
  • přepracování kapitol o tématech pro uvedení typických příkladů, jak přizpůsobovat PRINCE2
  • praktické použití metodiky s četnými příklady, radami a tipy

Školení a certifikace PRINCE2

Držitelé stávajících certifikátů se nemusí recertifikovat na novou verzi, jejich certifikace zůstávají v platnosti, ale AXELOS doporučuje seznámit se s verzí PRINCE2 2017. Platnost nového certifikátu Foundation je nadále doživotní, platnost certifikátu Practitioner se zkracuje na 3 roky. Certifikační zkoušky PRINCE2 2017 jsou dostupné v angličtině (česká verze se očekává nejdříve od roku 2019). 
V tomto roce můžete ve Vzdělávacím centru HPE absolvovat školení metodiky PRINCE2 verze 2009 i 2017. Pro více detailů nás neváhejte kontaktovat.
Všechny potřebné informace o aktualizaci a také odpovědi na často kladené otázky o PRINCE2 2017 zodpovídá AXELOS v dokumentu PRINCE2 2017 Update FAQs.